Bộ VHTTDL và Ủy ban dân tộc ký kết chương trình phối hợp - Everland Travel
5327
post-template-default,single,single-post,postid-5327,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Bộ VHTTDL và Ủy ban dân tộc ký kết chương trình phối hợp

Bộ VHTTDL và Ủy ban dân tộc ký kết chương trình phối hợp

Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.  

Tham dự buổi ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ liên quan.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại lễ ký kết

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Ủy ban dân tộc được thực hiện nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định: Công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần. Hoạt động ký kết giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc chính là hành động cụ thể để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa,  thể thao, du lịch và  gia đình.

Đồng thời, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được thực thi tốt hơn. Bên cạnh công tác chăm lo cho đời sống tinh thần, thể thao và gia đình, các hoạt động gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng sẽ được phát huy hiệu quả khi có sự chung tay của hai cơ quan.

Theo đó, về văn hóa, hai cơ quan tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ; tập trung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Vận động đồng bào giữ gìn môi trường cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch bền vững; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở các vùng, miền.

Bộ VHTTDL với Ủy ban dân tộc phối hợp tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ người dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao; Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực…) gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo hai cơ quan trao văn bản ký kết 

Về lĩnh vực thể thao, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực thể thao cho đối tượng là người dân tộc thiểu số; tổ chức các Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tại các khu vực theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ tổ chức tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch gắn với phát triển bền vững; giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Về lĩnh vực gia đình, Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc sẽ triển khai có hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực trong gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu….

Chương trình phối hợp được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, chương trình ký kết ghi nhận sự hợp tác giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc. Điều quan trọng là công tác triển khai trong giai đoạn 2017 – 2022 sắp tới, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với các kế hoạch, mục tiêu được cụ thể hóa theo từng năm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà con dân tộc thiểu số.

Source: http://baodulich.net.vn/Bo-VHTTDL-va-Uy-ban-dan-toc-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-02-13242.html

TIN LIÊN QUAN

Hãy để Everland Travel đồng hành cùng bạn

HỖ TRỢ

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 24/7

Hotline 094 345 8008 - 024 6666 8080

Tổng đài tư vấn miễn phí 100% dành cho khách hàng Everland Travel. Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi bạn cần.

E-MAIL: info@everlandtravel.com

Mọi yêu cầu của khách hàng gửi về email của Everland Travel, đều được giải quyết và trả lời một cách nhanh nhất.

ĐỐI TÁC